skip to Main Content

All Press Releases

KOMMUNIKE FRÅN ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB 2023

Malmö, 1 juni 2023 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 30 maj årsstämma i bolagets lokaler på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades:  Fastställande av resultat- och balansräkningarÅrsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. ResultatdispositionÅrsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022. Beslut om ansvarsfrihetÅrsstämman…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Malmö, 28 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2023 kl. 10.00 på Norra Vallgatan 72 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 09.30. Anmälan Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 22…

Read more

Pila Pharma AB publishes interim report (1 January – 31 March 2023)

Malmö, April 26, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period January – March 2023 and it is now available on the Company´s homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, and as an attachment to this press release. SUMMARY OF INTERIM REPORT First quarter (1 January - 31 March 2023)…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top