skip to Main Content

All Press Releases

Pila Pharma AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Malmö, 22 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 22 november 2022, utfallet av Bolagets företrädesemission av aktier som offentliggjordes 25 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen som tecknades om cirka 42,99 procent genomfördes utan garantiåtaganden och tillför Bolaget ca 6,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden för Pila Pharmas Företrädesemission avslutades 17 november…

Read more

VD Dorte X. Gram säljer teckningsrätter i Pila Pharma AB och fullföljer teckningsåtagande om att teckna aktier för 250.000 SEK i pågående företrädesemission

Malmö, 10 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under perioden den 3-9 november har sålt 5 063 158 teckningsrätter i pågående företrädesemission. Teckningsrätterna såldes till en snittkurs om 0,0000003 SEK. Affären har skett genom bolagen Xenia Pharma ApS och Gram Equity Invest AB (som hon äger tillsammans med sin…

Read more

Pila Pharma AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Malmö, 2 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 2 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 3 november 2022 (”Företrädesemissionen”).  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.pilapharma.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Pila Pharma offentliggjorde den 25 oktober…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search