skip to Main Content

All Press Releases

Pila Pharma AB inleder toxikologiska studier

Malmö, 30 juni, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att de prekliniska toxikologiska tremånadersstudierna av den aktiva substansen XEN-D0501 har inletts. Pila Pharma förbereder, som tidigare meddelats, en klinisk fas 2b-studie av läkemedelskandidaten XEN-D0501 mot diabetes typ 2. Tidigare har XEN-D0501 utvärderats i både toxikologiska säkerhetsstudier och i kliniska prövningar, i fas 1 och fas…

Read more

Pila Pharma AB initiates toxicological studies

Malmö, June 30, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the preclinical toxicological three-month studies of the active substance XEN-D0501 has begun. Pila Pharma is, as previously announced, preparing a clinical phase 2b study of the drug candidate XEN-D0501 for type 2 diabetes. Previously, XEN-D0501 has been evaluated in both toxicological safety studies and…

Read more

Kommuniké från årsstämma i Pila Pharma AB 2022

Malmö, 7 juni, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 7 juni årsstämma i bolagets lokaler på Västergatan 1 i Malmö. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search