skip to Main Content

All Press Releases

Pila Pharma inbjuder till teckning av aktier

Malmö, 25 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA), (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”), publicerar i dag följande:  Med stöd av bemyndigande av årsstämman i Pila Pharma AB (publ) beslutade styrelsen den 25 oktober 2022 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier (”Erbjudandet”). Företrädesemissionen…

Read more

Pila Pharma genomför 13 veckors säkerhetsstudier på råttor utan biverkningar under doseringsfasen

Malmö, 11 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att en 13-veckors säkerhetsstudie med utvecklingskandidaten XEN-D0501 på råttor har avslutats utan registrering av biverkningar under doseringsfasen.  Utestående undersökningar som återstår att slutföra inkluderar patologi, bioanalys och toxikokinetiska analyser. En avgörande 13-veckorsstudie på ”non-rodents” har nu också inletts och doseringsdelen ska vara…

Read more

Pila Pharma completes 13-week safety studies in rats with no adverse signals during the dosing phase

Malmö, October 11, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that a 13-week oral safety study in rats has completed the in-life phase with no adverse signals during the dosing phase.  Outstanding investigations still to be completed include the pathology, and the bioanalysis and toxicokinetic analyses which are necessary to determine the…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search