skip to Main Content

All Press Releases

Pila Pharmas årsredovisning för 2021 försenas

Malmö, 22 mars, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 22 mars 2022, är försenad och istället kommer att publiceras den 23 mars 2022.Orsaken är att det uppstått problem i den tekniska produktionen av årsredovisningen. Förseningen har inget med Pila Pharmas verksamhet att göra. För mer information: Dorte…

Read more

Pila Pharma AB’s annual report for 2021 delayed

Malmö, March 22, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the annual report for 2021, which was to be published on March 22, 2022, is delayed and will instead be published on March 23, 2022. The reason is that problems have arisen in the technical production of the annual report. The delay has…

Read more

PHARMA AB – CEO Dorte X. Gram increases share holding

Malmö, Sweden, February 25, 2021 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday and Tuesday, February 21 and 22, bought 18,878 shares in the company. The shares were purchased at an average price of SEK 5.39. The transaction took place through the company Gram Equity Invest, which she owns…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search