skip to Main Content

All Press Releases

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Malmö, 9 maj 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 kl. 11.00 på Västergatan 1 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 10.30.  Styrelsen i PILA PHARMA har i enlighet med tillfälliga lagregler beslutat att möjliggöra för aktieägare som inte önskar…

Read more

Pila Pharma delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2022

Malmö, 26 april 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: pilapharma.com SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Första kvartalet (1 januari–31 mars 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 535 kSEK (0)Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till–2 403 kSEK (-2 462)Periodens…

Read more

PILA PHARMA publishes interim report January 1 – March 31, 2022

Malmö, April 26, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period January – March 2021. The report can be found on the Company´s website: pilapharma.com SUMMARY OF YEAR-END REPORT First quarter (1 January – 31 March 2022) Revenue was SEK 535 kSEK (0)Operating loss…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search