skip to Main Content

All Press Releases

PILA PHARMA AB skriver avtal med den prekliniska tjänstleveranören ERBC

Malmö, 26 november, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) meddelar att ett avtal har tecknats med företaget ERBC avseende genomförandet av PILA PHARMA:s kommande icke-kliniska toxikologiska studier. ERBC är en certifierad pre-klinisk tjänsteleverantör med säte i Frankrike och Italien. PILA PHARMA förbereder, som tidigare meddelats, en klinisk fas 2b-studie av läkemedelskandidaten XEN-D0501 mot diabetes typ 2.…

Read more

PHARMA AB – CEO Dorte X. Gram increases share holding

Malmö, Sweden, November 16, 2021 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday, November 15, bought 31,570 shares in the company, after placing a bid for 45,000 shares. The shares was purchased at a price of SEK 6.50. The transaction took place through the company Gram Equity Invest, which…

Read more

PILA PHARMA AB – VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav

Malmö, 16 november, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen den 15 november köpt 31 570 aktier i bolaget, efter att ha lagt ett köpbud på 45 000 aktier. Posten köptes till en kurs om 6,50 SEK. Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search