skip to Main Content

All Press Releases

PILA PHARMA AB tillkännager milstolpe avseende API-produktion samt ändringar i organisationen

Malmö, 4 februari, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (PILA) tillkännager i dag att den första milstolpen avseende API-produktion har uppnåtts i sin helhet. Tillverkningen av ett nytt XEN-D0501-API för de planerade prekliniska säkerhetsstudierna lades, som tillkännagavs för sex månader sedan, ut till Almac Group genom ett outsourcingavtal. Tillverkningen av ett kritiskt API "startmaterial" sköttes av Almac…

Read more

PILA PHARMA AB, announces API manufacturing milestone achieved and changes to organisation

Malmö, Sweden, 04 February 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (PILA) today announces their first API manufacturing milestone has been successfully achieved.  The manufacture of new XEN-D0501 API for the planned preclinical safety studies was, as announced 6 months ago, outsourced to Almac Group. The task to manufacture a critical API “starting material” was managed by…

Read more

PILA PHARMA AB, announces ink of agreement with pre-clinical service provider ERBC

Malmö, Sweden, 26 November 2021 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) announces that an agreement has been signed with the company ERBC, regarding the conduct of PILA PHARMA´s upcoming preclinical safety assessment studies. ERBC is a certified pre-clinical service provider, based in France and Italy. PILA PHARMA is, as previously announced, preparing a clinical phase…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top
Search