skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

Pila Pharma AB publishes interim report (1 January – 31 March 2023)

Malmö, April 26, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period January – March 2023 and it is now available on the Company´s homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, and as an attachment to this press release. SUMMARY OF INTERIM REPORT First quarter (1 January - 31 March 2023)…

Read more

Pila Pharma AB publicerar publicerar delårsrapport (1 januari – 31 mars 2023)

Malmö, 26 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 som finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, samt som bilaga till detta pressmeddelande. SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Första kvartalet (1 januari - 31 mars 2023) Rörelsens intäkter uppgick till 796 kSEK (535) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick…

Read more

XEN-D0501 kan gå vidare till kliniska prövningar upp till 3 månaders varaktighet efter att ha visats säker i 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier

Malmö, 29 mars 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier med utvecklingskandidaten XEN-D0501 har slutförts utan registrering av biverkningar. Tidigare har det kommunicerats att "rodent"-delen har genomförts utan registrering av biverkningar och att "non-rodent" även klarat doseringsfasen utan registrering av biverkningar vid hög exponering. De återstående histopatologiska…

Read more

XEN-D0501 can progress to clinical trials up to 3-month duration after being found safe in 13-week preclinical oral safety studies

Malmö, March 29, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that 13-week preclinical oral safety studies with the development candidate XEN-D0501 have completed without adverse signals.  Previously, it has been communicated that the “rodent” part had completed without adverse signals and that the “non-rodent” also completed the in-life phase without…

Read more

PILA PHARMA publishes year-end report (1 January – 31 December 2022)

Malmö, 28 February 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s year-end report for the period January – December 2022. The report can be found on the Company´s website:https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ SUMMARY OF YEAR-END REPORT Fourth quarter (1 October - 31 December 2022) Revenue was 413 kSEK (719) Operating loss (EBIT) was -1…

Read more
Back To Top