skip to Main Content

Non-regulatory Press releases

CEO Dorte X. Gram increases holding in Pila Pharma AB

Malmö, July 1, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Thursday, June 30, bought 12,700 shares in the company. The shares were purchased at an average price of SEK 3.93. The transaction took place through the company Gram Equity Invest, which she owns together with her son Gustav…

Read more

Pila Pharma AB inleder toxikologiska studier

Malmö, 30 juni, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att de prekliniska toxikologiska tremånadersstudierna av den aktiva substansen XEN-D0501 har inletts. Pila Pharma förbereder, som tidigare meddelats, en klinisk fas 2b-studie av läkemedelskandidaten XEN-D0501 mot diabetes typ 2. Tidigare har XEN-D0501 utvärderats i både toxikologiska säkerhetsstudier och i kliniska prövningar, i fas 1 och fas…

Read more

Pila Pharma AB initiates toxicological studies

Malmö, June 30, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the preclinical toxicological three-month studies of the active substance XEN-D0501 has begun. Pila Pharma is, as previously announced, preparing a clinical phase 2b study of the drug candidate XEN-D0501 for type 2 diabetes. Previously, XEN-D0501 has been evaluated in both toxicological safety studies and…

Read more

PHARMA AB – CEO Dorte X. Gram increases share holding

Malmö, Sweden, February 25, 2021 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday and Tuesday, February 21 and 22, bought 18,878 shares in the company. The shares were purchased at an average price of SEK 5.39. The transaction took place through the company Gram Equity Invest, which she owns…

Read more

PILA PHARMA AB – VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav

Malmö, 25 februari, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen och tisdagen den 21 och 22 februari köpt 18 878 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en snittkurs om 5,39 SEK. Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram. Dorte…

Read more

Contact us

Back To Top
Search