skip to Main Content

Non-regulatory Press releases

VD Dorte X. Gram säljer teckningsrätter i Pila Pharma AB och fullföljer teckningsåtagande om att teckna aktier för 250.000 SEK i pågående företrädesemission

Malmö, 10 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under perioden den 3-9 november har sålt 5 063 158 teckningsrätter i pågående företrädesemission. Teckningsrätterna såldes till en snittkurs om 0,0000003 SEK. Affären har skett genom bolagen Xenia Pharma ApS och Gram Equity Invest AB (som hon äger tillsammans med sin…

Read more

Pila Pharma AB offentliggör memorandum avseende kommande företrädesemission av aktier

Malmö, 2 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 2 november 2022, informationsmemorandum med anledning av Bolagets kommande företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod inleds torsdagen den 3 november 2022 (”Företrädesemissionen”).  Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.pilapharma.com) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Pila Pharma offentliggjorde den 25 oktober…

Read more

Pila Pharma genomför 13 veckors säkerhetsstudier på råttor utan biverkningar under doseringsfasen

Malmö, 11 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att en 13-veckors säkerhetsstudie med utvecklingskandidaten XEN-D0501 på råttor har avslutats utan registrering av biverkningar under doseringsfasen.  Utestående undersökningar som återstår att slutföra inkluderar patologi, bioanalys och toxikokinetiska analyser. En avgörande 13-veckorsstudie på ”non-rodents” har nu också inletts och doseringsdelen ska vara…

Read more

Pila Pharma completes 13-week safety studies in rats with no adverse signals during the dosing phase

Malmö, October 11, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that a 13-week oral safety study in rats has completed the in-life phase with no adverse signals during the dosing phase.  Outstanding investigations still to be completed include the pathology, and the bioanalysis and toxicokinetic analyses which are necessary to determine the…

Read more

VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav i Pila Pharma AB

Malmö, 1 juli, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under torsdagen den 30 juni köpt 12 700 aktier i bolaget.  Aktierna köptes till en snittkurs om 3,93 SEK. Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram. Dorte X. Gram är…

Read more

Contact us

Back To Top
Search