skip to Main Content

Non-regulatory Press releases

PHARMA AB – CEO Dorte X. Gram increases share holding

Malmö, Sweden, February 25, 2021 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) announces that CEO Dorte X. Gram on Monday and Tuesday, February 21 and 22, bought 18,878 shares in the company. The shares were purchased at an average price of SEK 5.39. The transaction took place through the company Gram Equity Invest, which she owns…

Read more

PILA PHARMA AB – VD Dorte X. Gram ökar sitt innehav

Malmö, 25 februari, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) meddelar att VD Dorte X. Gram under måndagen och tisdagen den 21 och 22 februari köpt 18 878 aktier i bolaget. Aktierna köptes till en snittkurs om 5,39 SEK. Affären har skett genom bolaget Gram Equity Invest som hon äger tillsammans med sin son Gustav Hanghøj Gram. Dorte…

Read more

Nobel prize for the discovery of PILA PHARMA´s leading principle

Malmö, Sweden, October 5, 202 Download the press release as PDF here On Monday, October 4, the Nobel Assembly at Karolinska Institutet announced that the 2021 Nobel prize in Physiology or Medicine goes to the scientists David Julius and Ardem Patapoutian, both active at universities in the USA. The two scientists are jointly rewarded "for their discoveries of receptors for…

Read more

Nobelpris till upptäckten av PILA PHARMA:s ledande princip

Malmö, 5 oktober, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här På måndagen den 4 oktober meddelande Nobelförsamlingen vid Karolinska Insitutet att 2021 års Nobelpris i fysiologi eller medicin går till David Julius och Ardem Patapoutian, båda vetenskapsmän aktiva vid universitet i USA. De båda tilldelas priset ”för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring”. En av de receptorer som de…

Read more

Första dag för handel med teckningsoptioner, PILA TO 1, blir den 22 juli 2021

Malmö, 20 juli, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB meddelar att handeln med teckningsoptioner TO 1, under kortnamnet ”PILA TO 1” med ISIN-kod SE0016274005, börjar handlas den 22 juli 2021. Som tidigare kommunicerats har PILA PHARMA AB (publ) (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”) genomfört en fulltecknad unit-emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”) som tillförde…

Read more

Contact us

Back To Top
Search