skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

PILA PHARMA recieves GMP certification of placebo tablets

Malmö, Sweden, 14 september, 2021 Read the press release as a PDF here PILA PHARMA AB (publ) (“PILA PHARMA” or “the Company”) announces that the placebo tablets to be used in coming clinical studies have now been manufactured, and GMP (Good Manufacturing Practice) certified.  Placebo tablets are a key component of most clinical trials, in order to ensure a high…

Read more

PILA PHARMA AB, announces API manufacturing agreement signed

Malmö, Sweden, 05 August 2021 Read the press release as a PDF here PILA PHARMA AB (PILA) today announces signing of a manufacturing agreement with Almac Sciences Limited, UK, for the production of XEN-D0501 active pharmaceutical ingredient (API). The availability of new API is key for conducting the planned 3 month toxicology studies, that are in turn a prerequisite for…

Read more

PILA PHARMA AB tecknar tillverkningsavtal om API

Malmö, Sweden, 05 August 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (”PILA”) meddelar i dag att ett tillverkningsavtal tecknats med Almac Sciences Limited, UK, om produktion av den aktiva farmaceutiska substansen, (API), XEN-D0501. Tillgången till nytt API är avgörande för att genomföra de planerade tremånaders toxikologiska studier som i sin tur är en förutsättning för att initiera de…

Read more

PILA PHARMA AB (publ) nyemission blev fulltecknad – handel på Nasdaq First North Growth Market planeras starta den omkring 15 juli 2021

Malmö, 5 juli, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB, (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”) meddelar i dag, den 5 juli, att erbjudandet att teckna units i PILA PHARMA i samband med Bolagets planerade notering på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (”Erbjudandet”) har fullföljts. Erbjudandet tecknades till 100 procent (motsvarande cirka 35 MSEK) och Bolaget har tillförts…

Read more

PILA PHARMA AB (publ) tillkännager GMP-certificering av en ny sats om 4 mg XEN-D0501-tabletter för klinisk användning

Malmö, 17 juni, 2021 Läs pressmeddelandet som PDF här "Det är mycket glädjande att kunna meddela att vi idag informerades av vår leverantör av studiemedel för kliniska studier att ett nytt parti 4 mg XEN-D0501-tabletter framgångsrikt har tillverkats och att ett GMP-analyscertifikat har utfärdats", säger VD Dorte X. Gram. PILA PHARMA köpte 2016 den kliniska utvecklingskandidaten XEN-D0501 tillsammans med en…

Read more
Back To Top
Search