Skip to content

Regulatory Press Releases

Pila Pharma AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Malmö, 22 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 22 november 2022, utfallet av Bolagets företrädesemission av aktier som offentliggjordes 25 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen som tecknades om cirka 42,99 procent genomfördes utan garantiåtaganden och tillför Bolaget ca 6,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden för Pila Pharmas Företrädesemission avslutades 17 november…

Read more

Pila Pharma publishes interim report July 1 – September 30, 2022

Malmö, October 26, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period July – September 2022. The report can be found on the Company´s website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information SUMMARY OF YEAR-END REPORT Third quarter (July 1 – September 30, 2022) Revenue was SEK 281 kSEK (0)Operating loss (EBIT)…

Read more

Pila Pharma delårsrapport för 1 juli – 30 september 2022

Malmö, 26 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden juli – september 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet (1 juli - 30 september 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 281 kSEK (0)Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till – 2 286…

Read more

Rättelse: Saknad MAR-etikett och felaktig information om sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen i tidigare pressmeddelande

Malmö, 25 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA), (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar en rättelse gällande pressmeddelandet ” Pila Pharma inbjuder till teckning av aktier” som offentliggjordes idag den 25 oktober 2022. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och felaktig information om sista dag för handel i…

Read more

Pila Pharma inbjuder till teckning av aktier

Malmö, 25 oktober 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA), (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”), publicerar i dag följande:  Med stöd av bemyndigande av årsstämman i Pila Pharma AB (publ) beslutade styrelsen den 25 oktober 2022 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier (”Erbjudandet”). Företrädesemissionen…

Read more
Back To Top