skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

Pila Pharma bygger pipeline – ansöker om Orphan Drug Designation i USA

Malmö, 22 april, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB meddelar att bolaget har ansökt om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) vid U.S. Food and Drug Administration, FDA, för utvecklingskandidaten XEN-D0501. Syftet är att ta fram en behandling av en sjukdom förknippad med smärta på grund av neurogen inflammation. Pila Pharmas utvecklingskandidat XEN-D0501 är under utveckling för behandling av…

Read more

Pila Pharma builds pipeline – applies for Orphan Drug Designation in the USA

Malmö, 22 April, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB announces that the company has submitted a request for an Orphan Drug Designation to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the company’s development candidate XEN-D0501. The aim is to develop a novel treatment of a rare disease associated with pain due to neurogenic inflammation. Pila Pharma's…

Read more

Pila Pharma AB publicerar årsredovisning för 2021

Malmö, 23 mars, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information, samt som bilaga till detta pressmeddelande. VD Dorte X. Gram kommenterar i VD-ordet: ”Jag vill peka på att vi avslutat 2021 och de första åtta månaderna som noterat bolag väldigt bra. Våra operationella aktiviteter är i gång enligt…

Read more

Pila Pharma AB publishes annual report for 2021

Malmö, March 23, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the annual report now is available on the company’s homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information, and as an attachment to this press release. CEO Dorte X. Gram comments: ”I want to point out that we ended 2021, and the first eight months as a listed company, very well. Our…

Read more

Pila Pharmas årsredovisning för 2021 försenas

Malmö, 22 mars, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen för 2021, som skulle publiceras den 22 mars 2022, är försenad och istället kommer att publiceras den 23 mars 2022.Orsaken är att det uppstått problem i den tekniska produktionen av årsredovisningen. Förseningen har inget med Pila Pharmas verksamhet att göra. För mer information: Dorte…

Read more
Back To Top
Search