skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

Pila Pharma AB erhåller särläkemedelsstatus i USA

Malmö 15 juli 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att US Food and Drug Administration, FDA, har beviljat Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för utvecklingskandidaten XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi, en sällsynt sjukdom som orsakar episoder av brännande smärta och rodnad på grund av neurogen inflammation. Pila Pharmas kandidatmolekyl XEN-D0501 utvecklas annars för behandling av typ…

Read more

Pila Pharma AB is granted Orphan Drug Designation status in the USA

Malmö 15 July 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the US Food and Drug Administration, FDA, has granted Orphan Drug Designation (ODD) of the development candidate XEN-D0501 for treatment of erythromelalgia, a rare disease that causes episodes of burning pain and redness due to neurogenic inflammation. Pila Pharma's candidate molecule XEN-D0501 is…

Read more

Kommuniké från årsstämma i Pila Pharma AB 2022

Malmö, 7 juni, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 7 juni årsstämma i bolagets lokaler på Västergatan 1 i Malmö. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning…

Read more

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Malmö, 9 maj 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 kl. 11.00 på Västergatan 1 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 10.30.  Styrelsen i PILA PHARMA har i enlighet med tillfälliga lagregler beslutat att möjliggöra för aktieägare som inte önskar…

Read more

Pila Pharma delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2022

Malmö, 26 april 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: pilapharma.com SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Första kvartalet (1 januari–31 mars 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 535 kSEK (0)Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till–2 403 kSEK (-2 462)Periodens…

Read more
Back To Top