skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

PILA PHARMA AB (publ) erhåller villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och offentliggör prospekt

Malmö, 15 juni, 2021 Ladda ner pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB, (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 17 november 2020 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (”Nasdaq First North”) och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta kliniska studier (”Erbjudandet”). PILA PHARMA erhöll den…

read more

PILA PHARMA AB, a Swedish biotech company, announces change to registration as public company and new Chairman of the Board elect

Malmö, Sweden, May 26, 2021 Download the press release as PDF here The Swedish Companies Registration Office (“Bolagsverket”) today, formally registered recent changes to the company as decided at the 2021 Annual General Assembly. The changes registered relates to  mandate to the Board of Directors to issue new shares, convertibles and/or warrantselect of Fredrik Buch to new Chairman of the…

read more
Back To Top
Search