skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILA PHARMA AB

Malmö, 9 maj 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Aktieägarna i PILA PHARMA AB, org.nr 556966-4831 (”PILA PHARMA” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2022 kl. 11.00 på Västergatan 1 i Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 10.30.  Styrelsen i PILA PHARMA har i enlighet med tillfälliga lagregler beslutat att möjliggöra för aktieägare som inte önskar…

Read more

Pila Pharma delårsrapport för 1 januari – 31 mars 2022

Malmö, 26 april 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: pilapharma.com SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Första kvartalet (1 januari–31 mars 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 535 kSEK (0)Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till–2 403 kSEK (-2 462)Periodens…

Read more

PILA PHARMA publishes interim report January 1 – March 31, 2022

Malmö, April 26, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period January – March 2021. The report can be found on the Company´s website: pilapharma.com SUMMARY OF YEAR-END REPORT First quarter (1 January – 31 March 2022) Revenue was SEK 535 kSEK (0)Operating loss…

Read more

Pila Pharma AB tillkännager certifiering av API

Malmö, 25 april, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (PILA) tillkännager i dag att det studieläkemedel (non-GMP API) som ska användas vid tremånadres prekliniska studier har erhållit ett analyscertifikat och därmed är klart att använda. Som tillkännagavs i augusti 2021 lades tillverkningen av ett nytt XEN-D0501 API för de planerade prekliniska säkerhetsstudierna ut till Almac Group genom…

Read more

Pila Pharma AB announces certification of API

Malmö, Sweden, April 25, 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (PILA) today announces that the study material (non-GMP API) to be used in three-month preclinical studies has received a certificate of analysis and is thus ready to use. As announced in August 2021, the production of a new XEN-D0501 API for the planned preclinical safety…

Read more
Back To Top
Search