skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

Pila Pharma delårsrapport för 1 april – 30 juni 2022

Malmö, 26 augusti 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden april – juni 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet (1 april–30 juni 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 651 kSEK (0)Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 2 250 kSEK (-…

Read more

Pila Pharma publishes interim report April 1 – June 30, 2022

Malmö, August 26, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period April – June 2022. The report can be found on the Company´s website:https://pilapharma.com/investors/finansiell-information SUMMARY OF YEAR-END REPORT Second quarter (April 1 – June 30, 2022) Revenue was SEK  651 kSEK (0)Operating loss (EBIT) was…

Read more

Pila Pharma AB erhåller särläkemedelsstatus i USA

Malmö 15 juli 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att US Food and Drug Administration, FDA, har beviljat Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för utvecklingskandidaten XEN-D0501 som behandling av erytromelalgi, en sällsynt sjukdom som orsakar episoder av brännande smärta och rodnad på grund av neurogen inflammation. Pila Pharmas kandidatmolekyl XEN-D0501 utvecklas annars för behandling av typ…

Read more

Pila Pharma AB is granted Orphan Drug Designation status in the USA

Malmö 15 July 2022 Download the press release as PDF here Pila Pharma AB (publ) announces that the US Food and Drug Administration, FDA, has granted Orphan Drug Designation (ODD) of the development candidate XEN-D0501 for treatment of erythromelalgia, a rare disease that causes episodes of burning pain and redness due to neurogenic inflammation. Pila Pharma's candidate molecule XEN-D0501 is…

Read more

Kommuniké från årsstämma i Pila Pharma AB 2022

Malmö, 7 juni, 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) höll på tisdagen den 7 juni årsstämma i bolagets lokaler på Västergatan 1 i Malmö. Aktieägare kunde även utöva sin rösträtt per post. Följande huvudsakliga beslut fattades: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2021. Resultatdisposition Årsstämman beslutade att ingen utdelning…

Read more
Back To Top
Search