skip to Main Content

Regulatory Press Releases

XEN-D0501 kan gå vidare till kliniska prövningar upp till 3 månaders varaktighet efter att ha visats säker i 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier

Malmö, 29 mars 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att 13-veckors prekliniska orala säkerhetsstudier med utvecklingskandidaten XEN-D0501 har slutförts utan registrering av biverkningar. Tidigare har det kommunicerats att "rodent"-delen har genomförts utan registrering av biverkningar och att "non-rodent" även klarat doseringsfasen utan registrering av biverkningar vid hög exponering. De återstående histopatologiska…

Read more

XEN-D0501 can progress to clinical trials up to 3-month duration after being found safe in 13-week preclinical oral safety studies

Malmö, March 29, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that 13-week preclinical oral safety studies with the development candidate XEN-D0501 have completed without adverse signals.  Previously, it has been communicated that the “rodent” part had completed without adverse signals and that the “non-rodent” also completed the in-life phase without…

Read more

PILA PHARMA publishes year-end report (1 January – 31 December 2022)

Malmö, 28 February 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s year-end report for the period January – December 2022. The report can be found on the Company´s website:https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ SUMMARY OF YEAR-END REPORT Fourth quarter (1 October - 31 December 2022) Revenue was 413 kSEK (719) Operating loss (EBIT) was -1…

Read more

PILA PHARMA publicerar bokslutskommuniké (1 januari-31 december 2022)

Malmö, 28 februari 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 413 kSEK (719) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 951…

Read more

Pila Pharma completes 13-week safety studies in “non-rodents” with no adverse signals during the dosing phase

Malmö, January 30, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that a 13-week oral safety study with the development candidate XEN-D0501 in non-rodents has completed the in-life phase with no adverse signals during the dosing phase and biological samples have now been received for assay.  Outstanding investigations still to be completed include…

Read more
Back To Top