skip to Main Content

Regulatoriska pressmeddelanden

PILA PHARMA publicerar bokslutskommuniké (1 januari-31 december 2022)

Malmö, 28 februari 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari – december 2022 som finns att ta del av på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet (1 oktober - 31 december 2022) Rörelsens intäkter uppgick till 413 kSEK (719) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 951…

Read more

Pila Pharma completes 13-week safety studies in “non-rodents” with no adverse signals during the dosing phase

Malmö, January 30, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes that a 13-week oral safety study with the development candidate XEN-D0501 in non-rodents has completed the in-life phase with no adverse signals during the dosing phase and biological samples have now been received for assay.  Outstanding investigations still to be completed include…

Read more

Pila Pharma har genomfört 13-veckors säkerhetsstudier på “nonrodents” utan biverkningar under doseringsfasen

Malmö, 30 januari 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar idag att en 13-veckors oral säkerhetsstudie med utvecklingskandidaten XEN-D0501 på ”non-rodents” har avslutats utan registrering av biverkningar under doseringsfasen och biologiska prover har nu tagits emot för analys.  Återstående undersökningar inkluderar patologi, bioanalys och toxikokinetiska analyser som är nödvändiga för att fastställa säkerhetsmarginalen…

Read more

Pila Pharma AB offentliggör utfall i företrädesemissionen

Malmö, 22 november 2022 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (”Pila Pharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 22 november 2022, utfallet av Bolagets företrädesemission av aktier som offentliggjordes 25 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen som tecknades om cirka 42,99 procent genomfördes utan garantiåtaganden och tillför Bolaget ca 6,9 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden för Pila Pharmas Företrädesemission avslutades 17 november…

Read more

Pila Pharma publishes interim report July 1 – September 30, 2022

Malmö, October 26, 2022 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) today publishes the Company´s interim report for the period July – September 2022. The report can be found on the Company´s website: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information SUMMARY OF YEAR-END REPORT Third quarter (July 1 – September 30, 2022) Revenue was SEK 281 kSEK (0)Operating loss (EBIT)…

Read more
Back To Top