skip to Main Content

Finansiell kalender

28
FEBRUARI
2023

Delårsrapport, 1 oktober – 31 december 2022
Bokslutskommuniké 2022

26
APRIL
2023

Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2023

26
APRIL
2023

Årsredovisning

30
MAJ
2023

Årsstämma

Back To Top
Search