skip to Main Content

Investment case

1— Ny behandlingsmetod

PILA PHARMA utvecklar en potentiellt ny klass av diabetesläkemedel med fokus att blockera den underliggande inflammation som kan antas spela en stor roll vid typ 2-diabetes.

PILA PHARMA är det enda bolaget i världen som adresserar denna behandlingsmetod i kliniska studier.

 

2— God effekt, små biverkningar och högt kundvärde

Fördelarna som konstaterats med den aktiva substansen (XEN-D0501) är så stora att produkten utvecklas med målet att bli det främsta valet av orala läkemedel för patienter med typ 2-diabetes globalt.

Bland hittills konstaterade fördelar märks god effekt, små biverkningar, låg produktionskostnad samt ett för patenten enkelt intag i form av en liten tablett.

 

3— Time to market

PILA PHARMA befinner sig i mitten de kliniska studierna. Den aktiva substansen (XEN-D0501) har genomgått kliniska fas 2a-studier på sjuka patienter med mycket lovande resultat. En större fas 2b-studie genomförs nu för att få ytterligare data. För fas 3-studier kommer PILA PHARMA att söka ett partnerskap med ett globalt läkemedelsföretag för licensiering.

 

4— Patent

PILA PHARMA har en patentportfölj som skyddar den aktiva substansen (XEN-D0501) och dess unika användningsområde.

 

5— Stor marknad

Den globala marknaden för läkemedel inom typ 2-diabetes är i dagsläget värd 410 miljarder SEK och förväntas vara värd 785 miljarder SEK år 2029.

PILA PHARMAs målprodukt riktas till marknaden för orala preparat för typ 2-diabetes. Den marknaden är idag värd mer än 122 miljarder SEK endast i USA, EU-5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) samt Japan, och förväntas växa till över 163 miljarder SEK år 2025, enligt Global Data Healthcare.

Back To Top
Search