skip to Main Content

Financial calendar

25
OKTOBER
2023

Delårsrapport, 1 juli – 30 september 2023

28
FEBRUARI
2024

Delårsrapport, 1 oktober – 31 december 2023
Bokslutskommuniké 2023

Back To Top