skip to Main Content

Bolagsstyrning

STYRELSE

Bolagets styrelse består av fyra ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de anses vara oberoende i förhållande till Bolaget och/eller större aktieägare.

Fredrik Buch

Fredrik Buch

Född 1954. Styrelseordförande sedan 2021. I styrelsen sedan 2016.

Utbildning: Leg. Läkare och fil.dr. vid Göteborgs universitet.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseordförande i Huvudsta Vårdcentral AB, Citadellet Bolagsservice AB och Tridentify AB. Styrelseledamot i Lantmännen Medical AB, Intrance Medical System Inc, PILA PHARMA, Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin AB, Lobsor Holding AB, Intrance Holding AB och Cytovac A/S. Partner i Buch Konsult AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Bonvisi AB och Lobsor Pharmaceuticals AB. Styrelseordförande i Follicum AB (publ).

Ägande över 10 % de senaste fem åren: Fredrik Buch Konsult AB.

Aktieägande i Bolaget: 21 330 (indirekt).

Fredrik Buch har över 20 års erfarenhet från ledande positioner i globala läkemedelsbolag. Buch har bland annat varit chef för klinisk forskning och biostatistik inom urologi, gynekologi, och autoimmuna sjukdomar vid Pharmacia-Upjohn och tjänstgjort som medicinsk chef på Svenska Hoechst AB och Squibb Skandinavien. Buch var tidigare partner i HealthCap, HealthCap Fund III och har även varit investeringsansvarig för SEB Läkemedelsfonder. Fredrik har tjänstgjort i mer än 20 styrelser innan han anslöt till PILA PHARMA.

Lene Andersen

Lene Anderse

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2016. 

Utbildning: Mastersexemen i Sustainability and Responsibility vid Ashridge Business School, Storbritannien samt fil.kand. i ekonomi vid Copenhagen Business School, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar: Advisory Board-medlem i Keyhaven Capital Ltd.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Inga.

Ägande över 10 % de senaste fem åren: Accompany Consulting ApS. 

Aktieägande i Bolaget: 26 000 (indirekt)

Lene Andersen bidrar med en grundlig förståelse för diabetesmarknaden, vad som driver den samt positionering av nya diabetesläkemedel. Lene bidrar med betydande erfarenhet till PILA PHARMA inom licensiering, affärsstrategi & utveckling och projektledning inom diabetesområdet som erhållits genom ledande operativa ledande roller inom Operations and Corporate Relations under sina nästan två decennier på Novo Nordisk. Dessutom tar hon med sig en omfattande verktygslåda från sin konsultroll där hon hjälper företag att lyckas med att förverkliga sin strategi, ledarskap och organisationsutveckling.

Milan Zdravkovic

Född 1970. Styrelseledamot sedan 2022. 

Utbildning: Leg. Läkare och fil.dr. vid Aarhus Universitet, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar:Styrelseledamot i Empros Pharma AB, Sverige (2020-date).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):Styrelseordförande i Abarceo AB, Sverige (2021-2022).

Ägande över 10 % de senaste fem åren: Ingen.

Aktieägande i Bolaget: 16 666 (direct),

Milan Zdravkovic bidrar med en betydande erfarenhet av klinisk utveckling av diabetesmedicin och har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin där han har haft ledande FoU-befattningar som har lett till godkännande av behandlingar inom diabetes, tillväxthormonstörningar, fetma och immunologi. Till exempel var Milan ”Corporate Project Vice President ”(CPVP) and ”Head of the Glucagon Like Peptide-1
(GLP-1) Therapeutic Area” vid Novo Nordisk A/S, Danmark (2008-2010) som omfattade utveckling och godkännande av en av Novo Nordisks mest lyckade produkter (GLP-1/Victoza®).

Dorte X. Gram

Dorte X Gram

Född 1969. Styrelseledamot sedan 2021. I styrelsen sedan 2014.

Dorte X. Gram har tidigare varit styrelseordförande 2014–2015 och 2020–2021. Läs mer om Dorte X. Gram under ”Ledning”.

LEDNING

Dorte X. Gram

Dorte X Gram

Född 1969. Verkställande direktör sedan 2014.

Utbildning: Veterinärmedicine Doktor (VMD) och fil.dr. vid Köpenhamns Universitet, Danmark.

Övriga nuvarande befattningar: Ägare, VD och styrelseordförande i Xenia Pharma ApS, Styrelseordförande i Gram Equity Invest AB (UB) samt ägare av Bara Gamla Skola (enskild firma).

Tidigare befattningar (senaste fem åren):  Styrelseordförande i PILA PHARMA.

Aktieägande i Bolaget: 5 142 828 (indirekt).

Dorte X. Gram är grundare av Pila Pharma och forskaren som under sina doktorandstudier vid Novo Nordisk A/S Danmark upptäckte principen att behandla diabetes och fetma med TRPV1-antagonister. Dorte X. Gram har en gedigen erfarenhet från life science-branschen, varav mer än 10 år inom diabetesforskning och utveckling vid Novo Nordisk A/S Danmark där hon arbetade med olika projektgrupper inom forskningsområdena diabetes och fetma med små molekyler och peptider, inklusive insulin- och GLP-1-analoger. Hon är författare till flera vetenskapliga publikationer med fokus på TRPV1 i diabetes eller antidiabetiska medel samt patent relaterade till TRPV1 vid diabetes och basala insulinanaloger.

Elna Lembrér Åström

Elna Lembrér Åström

Född 1961. Finanschef sedan kvartal 2 2021.

Utbildning: Civilekonomexamen 1983 vid Lunds universitet och auktoriserad revisor 1989.

Övriga nuvarande befattningar: Sedan 2019 främst verksam som företagsekonomisk rådgivare i Elna Lembrér Åström AB och styrelseledamot i Godsinlösen Nordic AB, Sten K Johnsons Stiftelse och Chefspoolen i Sverige AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Från 1983 till augusti 2019 arbetade Elna Lembrér Åström som revisor (Peters &Co, Arthur Andersen (partner), Deloitte (partner)) och har varit revisor i de noterade life science-bolagen Saniona, RhoVac samt Lundbeck (Sverige). Vidare även revisor i bl a Atos Medical, Biomet Scientific, Ferring, Ferrosan och Mediplast. Andra noterade bolag där Elna har varit revisor i är bl.a. Obducat, Atea (Sverige), Saxlund och StarVault.

Elna Lembrér Åström har dessutom under perioden 2015–2019 genom Deloitte varit bolagsstämmovald auktoriserad revisor i PILA PHARMA.

Aktieägande i Bolaget: 22 666 (indirekt).

Elna är inhyrd som företagets CFO och hon kommer att bidra med sin betydande erfarenhet till PILA PHARMA, främst inom ekonomisk förvaltning och redovisning för noterade Bolag i Sverige och övrig företagsekonomisk rådgivning.

Back To Top
Search