skip to Main Content

Bolagsbeskrivning

PILA PHARMA är ett läkemedelsforskningsföretag med säte i Malmö. Bolaget bedriver kliniska tester i fas 2 med läkemedel mot typ 2-diabetes.

Målprodukten är en tablett som intas oralt i ett tidigt stadium av diabetes för att återställa kroppens insulinproduktion och därigenom minska blodsockernivån hos patienten.

PILA PHARMAs forskning riktar in sig på en receptor i kroppen som heter TRPV1, även kallad ”chilireceptorn”. Det är ett kroppseget protein som har visat sig vara aktivt vid smärta och neurogen inflammation. Att behandla typ 2-diabetes med en produkt riktad mot TRPV1 bygger på de allt fler bevisen för att typ 2-diabetes är en inflammatorisk sjukdom, vilken leder till ökad insulinresistens, minskad insulinutsöndring och i slutändan dålig blodsockerkontroll.

PILA PHARMAs patentskyddade produktkandidat heter XEN-D0501 och är en TRPV1-antagonist och motverkar således receptorns skadliga aktivitet vid typ 2-diabetes. Detta är en potentiellt helt ny klass av diabetesläkemedel.

XEN-D0501 har hittills visat mycket lovande resultat i kliniska tester både vad gäller säkerhet och effekt på insulinfrisättning, med få eller mycket lindriga biverkningar. Produktionen av läkemedlet i form av en tablett är dessutom kostnadseffektiv och praktisk för patienten.

Fördelarna som konstaterats är så stora att XEN-D0501 utvecklas med målet att bli det främsta valet av orala läkemedel för patienter med typ 2-diabetes.

Efter genomförda fas 2-studier med tillfredsställande resultat planerar PILA PHARMA att söka ett partnerskap med ett större läkemedelsföretag för att genomföra de mycket kostsamma fas 3-studierna. Vid kommersialisering kommer PILA PHARMA genom licensiering erhålla avtalsersättningar, milstolpsersättningar och royaltyintäkter från försäljningen.

Den globala marknaden för läkemedel inom typ 2-diabetes är i dagsläget värd 410 miljarder SEK och förväntas vara värd 785 miljarder SEK år 2029.

PILA PHARMAs målprodukt riktas till marknaden för orala preparat för typ 2-diabetes. Den marknaden är idag värd mer än 122 miljarder SEK endast i USA, EU-5 (Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) samt Japan, och förväntas växa till över 163 miljarder SEK år 2025, enligt Global Data Healthcare

Back To Top
Search