skip to Main Content

All Press Releases

Pila Pharma AB publicerar årsredovisning för 2022

Malmö, 26 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) meddelar att årsredovisningen nu finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/ samt som bilaga till detta pressmeddelande. VD kommenterar: ”Året 2022 blev ett år som präglats av två större aktiviteter i Pila Pharma. För det första genomförde vi de inledande två stegen i vår tre-stegsplan som presenterades i vår IPO…

Read more

Pila Pharma AB publishes annual report for 2022

Malmö, April 26, 2023 Download the press release as PDF here PILA PHARMA AB (publ) (FN STO: PILA) announces that the annual report now is available on the Company´s homepage, https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, and as an attachment to this press release. CEO comments: ”The year 2022 was a year marked by two major activities in Pila Pharma. First, we completed the initial two…

Read more

Pila Pharma AB publicerar publicerar delårsrapport (1 januari – 31 mars 2023)

Malmö, 26 april 2023 Läs pressmeddelandet som PDF här Pila Pharma AB (publ) (FN STO: PILA) publicerar i dag bolagets delårsrapport för perioden januari – mars 2023 som finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://pilapharma.com/investors/finansiell-information/, samt som bilaga till detta pressmeddelande. SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Första kvartalet (1 januari - 31 mars 2023) Rörelsens intäkter uppgick till 796 kSEK (535) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick…

Read more

Contact us

FÅ PRESSMEDDELANDEN
GET PRESS RELEASES

Back To Top