skip to Main Content

Årsstämma 2022

Tisdag, 7 juni, 2022

Pila Pharma har äran att bjuda in alla aktieägare till årsstämma, den 7 juni 2022. Stämman hålls fysiskt på Västergaran 1 i Malmö. Den aktieägare som inte har möjlighet att delta på plats kan på denna sida erhålla ett formulär för poströstning. En poströst ska vara bolaget tillhanda senast den 31 maj 2022. Nedan finns även kallelsen till stämman och formular för fullmakt, för nedladdning.

Dokument för nedladdning

Svenska
Klicka här för att ta del av kallelsen till Pila Pharmas bolagsstämma 2022.
Fullmakt: För att erhålla ett fullmaktsformulär för ombud, klicka här PDF & Word.
Poströstning: För att erhålla ett formulär för poströstning, klicka här.

English
Click here to retrieve the notice (in Swedish) to the Annual General Meeting of Pila Pharma 2022.
Power of attorney: To retrieve a power of attorney for representation by a proxy, click here PDF & Word. (in Swedish)
Postal voting: To retrieve a form for postal voting, click here (in Swedish).

Back To Top
Search